Qui som?


Qui som i què volem?

  • El Casal Obrer i Popular, al barri de l’Olivereta-Nou Moles de València, és un espai dedicat a impulsar i acollir tota mena d’activitats de solidaritat, consciència, cultura i organització de la classe treballadora.

  • El projecte neix de la coŀlaboració de diverses organitzacions obreres i d’esquerres, com també de nombroses persones a nivell individual, compromeses en la lluita contra la misèria material i moral a què ens aboca el sistema capitalista, així com en la defensa dels drets lingüístics, culturals i nacionals del nostre poble i de tots els pobles oprimits del món.

  • L’objectiu de tots nosaltres és la construcció d’una societat autènticament democràtica, sense classes, on no hi haja lloc a cap mena d’explotació econòmica ni opressió social, i on cada poble puga ser permanentment lliure de decidir el seu destí i les seues relacions amb cadascun dels altres.

  • Defensem el dret a la igualtat econòmica, social i política de totes les persones treballadores, independentment de si són nascudes a la nostra terra o immigrants, del seu sexe, raça, llengua, orientació sexual o religió. Des d’aquesta perspectiva, lluitem per la derogació de la Llei espanyola d’estrangeria amb totes les conseqüències d’exclusió i racisme que institucionalitza.

  • Per tot això, el Casal Obrer i Popular es declara territori activament lliure de racisme, homofòbia, masclisme i de tot tipus d’actitud personal denigrant.

  • L’associació COIP, coherentment, adopta per al seu funcionament la democràcia assembleària, i s’autogestiona amb fons aportats exclusivament pels socis i les pròpies activitats, amb absoluta independència econòmica de tota institució lligada directament o indirecta a la classe capitalista o el seu Estat.


    T'agrada? Doncs vine amb nosaltres i participa!