5.7.18

Per la igualtat de drets per a tots els treballadors i treballadores, migrants o no migrants!