2.5.16

Presentació de la novel·la Els Estralls de la Memòria, de Jaume Rausell