11.9.13

Temporada 2013-1411 Setembre 2013. El Casal recolza la vaga indefinida dels docents de les Illes.